Martin Le - Enheten mellom Kristi legeme og blod

I denne episoden snakker jeg om enheten mellom Kristi legeme og blod. Et lite øyeblikk under messen som går ganske kjapt, har faktisk ganske stor betydning. Nemlig brytelsen av den konsekrerte hostie.
I denne episoden snakker jeg om når presten deler opp den konskererte hostien i tre deler.
Hvorfor deler han opp i tre deler? Hvorfor deler han den ikke opp i to?
Det er en større betydning bak nettopp dette, det skal jeg prøve å formidle til deg i denne episoden av,
ministrantpodden
NUK