About

Det å ministrere kan være en spennende opplevelse, eller noe man blir presset til å gjøre. Men det å ministere kan være til stor berikelse for ens personlige tro, det gjelder bare hvilket perspektiv og syn du har på det å ministere. Dersom du selv finner en glede i å ministrere det topp, men dersom man føler at man har nådd et punkt hvor dette ikke vekker noe motivasjon, så er det helt greit. At alt man gjør i messen og de ulike liturgiene har en hensikt og symboliserer noe viktig som igjen bidrar til messens skjønnhet. Poenget er ikke nødvendigvis et foredrag men at man finner ut av nye ting man kan bli interessert i og får en dypere forståelse for.
NUK